Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ropczyce, 05.06.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 3/SM/2017 na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej w Ropczycach” przy ul. Parkowej 19 i 21.

L.p. KRYTERIUM WAGA
1. Okres gwarancji 20%
2. Cena brutto 80%
Razem 100%

Złożone oferty: 1 oferta

Ocena oferty:

Najkorzystniejsza oferta

  1. Ocena ofert
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 80 20 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko, 970 135,56 zł brutto,

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta spełnia określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania robót budowlanych, co przedstawił w ofercie.

Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór inwestorski

Ropczyce, 26.04.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2/SM/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru związanej z realizacją projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

Kryterium oceny ofert  – cena waga 100%

Złożone oferty: 5 ofert.

Ocena oferty:

     1Ocena ofert – Część 1

lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 34,36
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 57,15
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 24,77
4. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100

 2Ocena ofert – Część 2

lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 98,85
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 85,50
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 39,96
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

100
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 85,50
  1. Ocena ofert – Część 3
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 31,37
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 71,88
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 27,14
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

86,25
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100
  1. Ocena ofert – Część 4
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 25,00
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 68,75
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 21,63
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

68,75
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część  1 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 5 600,00zł,

Część  2 –  Dominik Białas, 39-100 Ropczyce, ul. Iwaszkiewicza 8/10, 17 100,00zł,

Część  3 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 6 900,00zł,

Część  4 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 5 500,00zł.

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsze oferty spełniają określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawcy dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu ,, Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni  Mieszkaniowej w Ropczycach” , co przedstawili w swoich ofertach.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 1/SM/2017 na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

 

L.p. KRYTERIUM WAGA
1. Okres gwarancji 20%
2. Cena brutto 80%
Razem 100%

Złożone oferty: 4 oferty

Ocena oferty:

Najkorzystniejsza oferta

  1. Ocena ofert – Część 1
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 80 20 100
2. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 60,07 20 80,07

 

  1. Ocena ofert – Część 2
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 54,01 20 74,01
2. Firma Remontowo Budowlana „ASBUD”, 39-106 Łączki Kucharski, Glinik 2a 80 20 100
3. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 73,72 20 93,72

 

  1. Ocena ofert – Część 3
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 71,55 20 91,55
2. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 80 20 100

 

  1. Ocena ofert – Część 4
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 77,74 20 97,74
2. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 58,72 20 78,72
3. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 80 20 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część 1 –      Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD,  Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko, 895 160,35zł brutto,

Część 2 –      Firma Remontowo Budowlana „ASBUD”, 39-106 Łączki Kucharski, Glinik 2a, 2 525 932,99zł brutto,

Część 3 –      Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 1 046 795,96 zł brutto,

Część  4 –     Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 868 725,00zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsze oferty spełniają określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania robót budowlanych, co przedstawił w swoich ofertach.

Terminy odczytów głównych wodomierzy oraz ciepłomierzy w 2017 roku

Terminy odczytów wodomierzy i ciepłomierzy głównych w blokach mieszkalnych położonych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach w roku 2017 r.

Lp. Miesiąc Dzień
1. Styczeń 27
2. Luty 27
3. Marzec 29
4. Kwiecień 27
5. Maj 29
6. Czerwiec 29
7. Lipiec 28
8. Sierpień 29
9. Wrzesień 28
10. Październik 27
11. Listopad 28
12. Grudzień 28

Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych

W związku z coraz większą ilością pytań kierowanych do Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach zwrócił się do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach o udzielenie informacji na temat  projektu „Rozbudowy istniejącego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych”. W załączeniu przedstawiamy otrzymaną odpowiedź na w/w temat. pec-pismo-o-inwestycji

Wyjaśnienie opłat za zimną wodę i kosztów jej podgrzania

Szanowni mieszkańcy.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców w sprawie naliczania opłat za zimną wodę i kosztów jej podgrzania, zostały przygotowane wyjaśnienia w tym zakresie, które można pobrać poniżej:

Wyjaśnienie wysokości ceny podgrzania cwu
Ciepła woda – załącznik
Różnice wody wyjaśnienie
Różnice wody – załącznik