Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych

W związku z coraz większą ilością pytań kierowanych do Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach zwrócił się do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach o udzielenie informacji na temat  projektu „Rozbudowy istniejącego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych”. W załączeniu przedstawiamy otrzymaną odpowiedź na w/w temat. pec-pismo-o-inwestycji