Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór inwestorski

Ropczyce, 26.04.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2/SM/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru związanej z realizacją projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

Kryterium oceny ofert  – cena waga 100%

Złożone oferty: 5 ofert.

Ocena oferty:

     1Ocena ofert – Część 1

lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 34,36
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 57,15
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 24,77
4. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100

 2Ocena ofert – Część 2

lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 98,85
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 85,50
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 39,96
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

100
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 85,50
  1. Ocena ofert – Część 3
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 31,37
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 71,88
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 27,14
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

86,25
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100
  1. Ocena ofert – Część 4
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 25,00
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 68,75
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 21,63
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

68,75
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część  1 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 5 600,00zł,

Część  2 –  Dominik Białas, 39-100 Ropczyce, ul. Iwaszkiewicza 8/10, 17 100,00zł,

Część  3 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 6 900,00zł,

Część  4 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 5 500,00zł.

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsze oferty spełniają określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawcy dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu ,, Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni  Mieszkaniowej w Ropczycach” , co przedstawili w swoich ofertach.