Terminy odczytów wodomierzy i ciepłomierzy głównych w blokach mieszkalnych położonych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach w roku 2020.

Lp.

Miesiąc

Dzień

1.

Styczeń

29

2.

Luty

27

3.

Marzec

30

4.

Kwiecień

28

5.

Maj

28

6.

Czerwiec

29

7.

Lipiec

29

8.

Sierpień

28

9.

Wrzesień

28

10.

Październik

29

11.

Listopad

27

12.

Grudzień

30