UWAGA zmiana rachunku bankowego

Informujemy mieszkańców naszych spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, aby dokonywać płatności wyłącznie na nowy numer rachunku bankowego.
Miesiąc lipiec 2021 r. jest ostatnim miesiącem, w którym płatności za mieszkanie będą mogły być dokonywane na stary rachunek bankowy prowadzony przez BFG Bank Nowy S.A.

Aktualny numer rachunku do wpłat za mieszkanie znajduje się na comiesięcznych wydrukach czynszowych oraz na dowodzie wpłaty.