Utrudnienia w związku z koronawirusem (COVID-19)

Utrudnienia w związku z koronawirusem (COVID-19)

Szanowni Państwo,

mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 /KORONAWIRUS/ oraz dbając o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców i pracowników SM zaprzestaje bezpośredniego przyjmowania stron (mieszkańcy) do odwołania.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółdzielni w tym informacje i zgłoszenia będą udzielane i załatwiane wyłącznie:

telefonicznie – 17-22-18-393 lub
mailowo – ropczyce.sm@interia.pl

sposób załatwiania spraw pilnych indywidualnych będzie uzgadniany
w formie telefonicznej

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

O dalszych podjętych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Skan dokumentu

 

Terminy odczytów głównych wodomierzy oraz ciepłomierzy w 2018 roku

Terminy odczytów wodomierzy i ciepłomierzy głównych w blokach mieszkalnych położonych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach w roku 2018 r.

Lp. Miesiąc Dzień
1. Styczeń 29
2. Luty 27
3. Marzec 28
4. Kwiecień 27
5. Maj 28
6. Czerwiec 28
7. Lipiec 27
8. Sierpień 28
9. Wrzesień 27
10. Październik 29
11. Listopad 28
12. Grudzień 28

 

Ropczyce, 04.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 4/SM/2017 na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

Kryterium oceny ofert  – cena waga 100%

100% = 100 punktów

Złożone oferty:  16 ofert.

Ocena ofert:

Lp. Nazwa wykonawcy Ilość punktów przyznanych w kryterium oceny ofert: cena – 100%
1. Zakład Technik Komputerowych Comptur mgr inż. Andrzej Turowicz ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec 56,43
2. ASIG Igor Kwiatkowski, ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2, 51-686 Wrocław 98,75
3. W&W Waldemar Władyga, ul. Klonowa 36, 22-400 Zamość 60,77
4. EXERGY Radosław Andrulewicz, ul. Józefa Chełmońskiego 12, 51-630 Wrocław 60,77
5. EKO AUDYTOR, Marek Mickaniewski, Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice 100,00
6. Studio Projekt Renata Baran, Brzezówka 145A , 39-102 Lubzina 69,51
7. FOTON OZE sp. z o.o., ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk 49,38
8. Grupa CDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów 11,26
9. ENERGO EXSPERT, Mariusz Woźniak, 36-047 Racławówka 45e 19,75
10. EnMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 13/20, 39-300 Mielec 9,35
11. „BENEOR” Piotr Cebulak, ul. Osieckiego 13/52, 35-506 Rzeszów 43,45
12. E-SPIN s.c. ul. Dobrego Pasterza 122B/107, 31-416 Kraków 72,42
13. Neptun EKO, ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia 33,56
14. DOMAR Marcin Domińczyk, ul. Witosa 61 D/6, 25-561 Kielce 52,67
15. „ Podkarpacka Spółka Energetyczna” Sp. z o.o., ul. Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów 50,84
16. Pomiary Elektryczne i Termowizja Ewa Tomczyk, Ul. Starowiejska 44, 26-505 Orońsko 41,21

Najkorzystniejsza oferta

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

EKO AUDYTOR, Marek Mickaniewski, Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice,

cena 5 344,35 zł brutto – 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta spełnia określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych, co przedstawił w ofercie.

 

Ropczyce, 04.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 5/SM/2017 na wykonanie badań termowizyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

Kryterium oceny ofert  – cena waga 100%

100% = 100 punktów

Złożone oferty:  9 ofert.

Ocena ofert:

Lp. Nazwa wykonawcy Ilość punktów przyznanych
w kryterium oceny ofert: cena – 100%
1. Zakład Technik Komputerowych Comptur mgr inż. Andrzej Turowicz, ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec 26,56
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ASER” Andrzej Rutz, l. Kościerska 17, 85- 385 Bydgoszcz 68,23
3. Pomiary Elektryczne i Termowizja Ewa Tomczyk, ul. Starowiejska 44, 26-505 Orońsko 100,00
4. FOTON Aleksandra Szewczyk, ul. Portowa 13B lok. 24B, 76-200 Słupsk 44,72
5. Energomix Sp. z o.o., ul. Kleszczowa 8/16, 02-485 Warszawa 10,43
6. ,,BENEOR” Piotr Cebulak, 35-506 Rzeszów,
ul. Osmeckiego 13/52
48,70
7. Progress Energy Sp. zo.o., 00-819 Warszawa 44,18
8. Neptun EKO, ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia 49,24
9. GROCHOLA.EU Emil Grochola, Ul. Mikołajczyka 12/36, 35-209 Rzeszów 97,60

Najkorzystniejsza oferta

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Pomiary Elektryczne i Termowizja Ewa Tomczyk, ul. Starowiejska 44,

26-505 Orońsko, cena 5 390,00 brutto – 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta spełnia określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym na wykonanie badań termowizyjnych, co przedstawił
w ofercie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ropczyce, 05.06.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 3/SM/2017 na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej w Ropczycach” przy ul. Parkowej 19 i 21.

L.p. KRYTERIUM WAGA
1. Okres gwarancji 20%
2. Cena brutto 80%
Razem 100%

Złożone oferty: 1 oferta

Ocena oferty:

Najkorzystniejsza oferta

  1. Ocena ofert
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 80 20 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko, 970 135,56 zł brutto,

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta spełnia określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania robót budowlanych, co przedstawił w ofercie.

Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór inwestorski

Ropczyce, 26.04.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2/SM/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru związanej z realizacją projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

Kryterium oceny ofert  – cena waga 100%

Złożone oferty: 5 ofert.

Ocena oferty:

     1Ocena ofert – Część 1

lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 34,36
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 57,15
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 24,77
4. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100

 2Ocena ofert – Część 2

lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 98,85
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 85,50
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 39,96
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

100
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 85,50
  1. Ocena ofert – Część 3
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 31,37
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 71,88
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 27,14
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

86,25
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100
  1. Ocena ofert – Część 4
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 25,00
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 68,75
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 21,63
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

68,75
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część  1 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 5 600,00zł,

Część  2 –  Dominik Białas, 39-100 Ropczyce, ul. Iwaszkiewicza 8/10, 17 100,00zł,

Część  3 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 6 900,00zł,

Część  4 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 5 500,00zł.

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsze oferty spełniają określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawcy dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu ,, Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni  Mieszkaniowej w Ropczycach” , co przedstawili w swoich ofertach.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 1/SM/2017 na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

 

L.p. KRYTERIUM WAGA
1. Okres gwarancji 20%
2. Cena brutto 80%
Razem 100%

Złożone oferty: 4 oferty

Ocena oferty:

Najkorzystniejsza oferta

  1. Ocena ofert – Część 1
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 80 20 100
2. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 60,07 20 80,07

 

  1. Ocena ofert – Część 2
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 54,01 20 74,01
2. Firma Remontowo Budowlana „ASBUD”, 39-106 Łączki Kucharski, Glinik 2a 80 20 100
3. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 73,72 20 93,72

 

  1. Ocena ofert – Część 3
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 71,55 20 91,55
2. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 80 20 100

 

  1. Ocena ofert – Część 4
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 77,74 20 97,74
2. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 58,72 20 78,72
3. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 80 20 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część 1 –      Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD,  Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko, 895 160,35zł brutto,

Część 2 –      Firma Remontowo Budowlana „ASBUD”, 39-106 Łączki Kucharski, Glinik 2a, 2 525 932,99zł brutto,

Część 3 –      Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 1 046 795,96 zł brutto,

Część  4 –     Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 868 725,00zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsze oferty spełniają określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania robót budowlanych, co przedstawił w swoich ofertach.

Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych

W związku z coraz większą ilością pytań kierowanych do Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach zwrócił się do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach o udzielenie informacji na temat  projektu „Rozbudowy istniejącego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych”. W załączeniu przedstawiamy otrzymaną odpowiedź na w/w temat. pec-pismo-o-inwestycji