APEL – sprzątam, po swoim

APEL – sprzątam, po swoim

Apelujemy i przypominamy, że Właściciele zwierząt zamieszkujących na terenie Naszego Osiedla zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez czworonogi tj. psy, koty i inne.

Praktyka sprzątania po swoim pupilu jest znakiem dobrego wychowania i kultury osobistej.

Dbajmy o estetykę swojego otoczenia, zapobiegajmy rozprzestrzenianiu się chorób.

Informacja dotycząca okien i parapetów

Informacja

W związku z ostatnimi intensywnymi opadami nawalnego deszczu doszło do zalania kilku mieszkań będących w Naszych zasobach.
           Z przeprowadzonych oględzin jednoznacznie wynika, że najczęstszą przyczyną powstawania zacieków wokół okien i na łączeniach płyt balkonowych z sufitem są nieszczelności przy parapetach zewnętrznych pomiędzy parapetem a oknem, przy połączeniach bocznych parapetu z ościeżnicą, jak też nieszczelności w oknach
i drzwiach balkonowych wynikające głównie z wyeksploatowania uszczelek jak i niedrożności kanalików przelewowych przy ościeżnicach.

             W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie bacznej uwagi podczas wymiany stolarki okiennej  na sposób montażu parapetów zewnętrznych jak i wykończenia w narożu przy łączeniu okno-mur-parapet (prawidłowo zamontowany parapet winien być wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy w przypadku okien PCV i aluminiowych, a w przypadku okien drewnianych jeżeli rama nie ma fabrycznie wykonanego wrębu na wprowadzenie kołnierza parapetu zaleca się wykonanie tzw. ,,wydry” czyli nacięcia. Wywinięcie kołnierza parapetu zewnętrznego na profil ramy ościeżnicy jest rozwiązaniem niewłaściwym, gdyż nie zapewnia szczelności przed wniknięciem wody opadowej spływającej po szybie i ramie pod ościeżnicę, a w konsekwencji do mieszkania poniżej).

          Kolejnym mankamentem mającym duży wpływ na powstawanie zacieków na nad porożach są ,,powygniatane” uszczelki i niedrożne kanaliki przelewowe w oknach i drzwiach balkonowych. Zgodnie z zaleceniami producentów stolarki okiennej i drzwiowej każde okno powinno podlegać okresowej (co najmniej raz w roku) konserwacji polegającej na regulacji okuć okiennych i drzwiowych jak i konserwacji uszczelek a w przypadku ich wyeksploatowania niezbędnej wymiany, oraz udrażniania kanalików przelewowych znajdujących się w dolnej ościeżnicy. Zastosowanie się do powyższych zaleceń w znaczny sposób zminimalizuje problem zalewania mieszkań sąsiadów podczas kolejnych gwałtownych opadów deszczu.

informacja okna parapety

Wyjaśnienie opłat za zimną wodę i kosztów jej podgrzania

Szanowni mieszkańcy.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców w sprawie naliczania opłat za zimną wodę i kosztów jej podgrzania, zostały przygotowane wyjaśnienia w tym zakresie, które można pobrać poniżej:

Wyjaśnienie wysokości ceny podgrzania cwu
Ciepła woda – załącznik
Różnice wody wyjaśnienie
Różnice wody – załącznik