Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór inwestorski

Ropczyce, 26.04.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2/SM/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru związanej z realizacją projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

Kryterium oceny ofert  – cena waga 100%

Złożone oferty: 5 ofert.

Ocena oferty:

     1Ocena ofert – Część 1

lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 34,36
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 57,15
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 24,77
4. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100

 2Ocena ofert – Część 2

lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 98,85
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 85,50
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 39,96
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

100
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 85,50
  1. Ocena ofert – Część 3
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 31,37
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 71,88
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 27,14
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

86,25
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100
  1. Ocena ofert – Część 4
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów)
1. Sławomir Płokita Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Taczkowska Wola 2, 26-652 Zakrzew 25,00
2. ML BUD PBPH s.c., 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 68,75
3. EUROINWEST Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 21,63
4. Dominik Białas, 39-100 Ropczyce,

ul. Iwaszkiewicza 8/10

68,75
5. Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część  1 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 5 600,00zł,

Część  2 –  Dominik Białas, 39-100 Ropczyce, ul. Iwaszkiewicza 8/10, 17 100,00zł,

Część  3 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 6 900,00zł,

Część  4 –  Grzegorz Pieja, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1/7, 5 500,00zł.

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsze oferty spełniają określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawcy dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu ,, Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni  Mieszkaniowej w Ropczycach” , co przedstawili w swoich ofertach.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 1/SM/2017 na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

 

L.p. KRYTERIUM WAGA
1. Okres gwarancji 20%
2. Cena brutto 80%
Razem 100%

Złożone oferty: 4 oferty

Ocena oferty:

Najkorzystniejsza oferta

  1. Ocena ofert – Część 1
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 80 20 100
2. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 60,07 20 80,07

 

  1. Ocena ofert – Część 2
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 54,01 20 74,01
2. Firma Remontowo Budowlana „ASBUD”, 39-106 Łączki Kucharski, Glinik 2a 80 20 100
3. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 73,72 20 93,72

 

  1. Ocena ofert – Część 3
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 71,55 20 91,55
2. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 80 20 100

 

  1. Ocena ofert – Część 4
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 77,74 20 97,74
2. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 58,72 20 78,72
3. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 80 20 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część 1 –      Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD,  Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko, 895 160,35zł brutto,

Część 2 –      Firma Remontowo Budowlana „ASBUD”, 39-106 Łączki Kucharski, Glinik 2a, 2 525 932,99zł brutto,

Część 3 –      Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 1 046 795,96 zł brutto,

Część  4 –     Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 868 725,00zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsze oferty spełniają określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania robót budowlanych, co przedstawił w swoich ofertach.