Zarząd i rada nadzorcza

Obecnie zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach pracuje w następującym składzie:

  • Józef Pipała – Prezes Zarządu
  • Tomasz Totoń – Z-ca Prezesa Zarządu

Aktualnie skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

  • Andrzej Majka – Przewodniczący Rady
  • Zofia Myzia – Z-ca przewodniczącego Rady
  • Bronisława Cichowska – Sekretarz Rady
  • Marcin Rachwał – członek Rady
  • Halina Jelińska – członek Rady
  • Kazimiera Skóra – członek Rady
  • Andrzej Ochab – członek Rady – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej