Zarząd i rada nadzorcza

Obecnie zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach pracuje w następującym składzie:

  • Józef Pipała – Prezes Zarządu
  • Tomasz Totoń – Z-ca Prezesa Zarządu

Aktualnie skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

  • Adam Kukla – Przewodniczący Rady
  • Marcin Rachwał– Z-ca przewodniczącego Rady
  • Kazimiera Skóra– Sekretarz Rady
  • Ewa Szymanek Myzia – członek Rady Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Andrzej Ochab – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • Jan Kukla – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
  • Halina Jelińska – Członek Rady Nadzorczej