Zarząd i rada nadzorcza

Obecnie zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach pracuje w następującym składzie:

  • Adam Kukla – Prezes Zarządu
  • Tomasz Totoń – Z-ca Prezesa Zarządu

Aktualnie skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

  • Józef Pipała – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jan Kukla – Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Stanisław Bieszczad– Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Ewa Szymanek Myzia – Członek Rady Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Ryszard Mastej – Członek Rady
  • Joanna Rachwał – Członek Rady
  • Roman Cwanek – Członek Rady